COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Sanal Konferansı

 

COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Sanal Konferansı 2020

COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Sanal Konferansı

COVID-19 Türkiye Platformunun koordinasyonunda düzenlenen ilk iki sanal konferans sonrasında üçüncü sanal konferans olarak “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı” yeni sonuç-odaklı gelişmelerle 17 Aralık 2020 Perşembe günü gerçekleştirilmiştir.  

Sanal konferansın birinci oturumu olan “Aşı Gelişmeleri” oturumunda sırasıyla inaktif, adenovirüs, virüs benzeri parçacıklar, ASC zerrecik teknolojisi, rekombinant Spike proteini, DNA ve mRNA aşı adaylarına ait güncel gelişmeler paylaşılmıştır.

Sanal konferansın ikinci oturumu olan “Tedavi Odaklı İlaç Gelişmeleri” oturumunda doğala özdeş Griffithsin, rekombinant IL-1Ra, yerli ilaç sentezi ve üretimi, ilaç etken maddeleri, konvalesan plazma, Sarseptin antikor ile rekombinant nötralizan antikor kapsamındaki gelişmeler paylaşılmıştır.

Bilim insanlarımız tarafından paylaşılan sunumlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılmaktadır.

 

Aşı Gelişmeleri Oturumu

Konuşmacı

Aşı Adayı Teknolojisi

Prof. Dr. Aykut ÖZDARENDELİ / Erciyes Üniversitesi

İnaktif

Prof. Dr. Osman ERGANİŞ / Selçuk Üniversitesi

İnaktif

Prof. Dr. Hakan AKBULUT / Ankara Üniversitesi

Adenovirüs

Prof. Dr. Mayda GÜRSEL / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Virüs Benzeri Parçacıklar (VLP)

Prof. Dr. Nesrin ÖZÖREN / Boğaziçi Üniversitesi

ASC Zerrecik Teknolojisi

Prof. Dr. Serhat ÜNAL / Hacettepe Üniversitesi

Rekombinant Spike Proteini

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK / İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Rekombinant Spike Proteini

Doç. Dr. Mert DÖŞKAYA / Ege Üniversitesi

DNA

Doç. Dr. Nadir KOÇAK / Selçuk Üniversitesi

mRNA

 

Tedavi Odaklı İlaç Gelişmeleri Oturumu

Konuşmacı

Tedavi Odaklı İlaç Adayı

Prof. Dr. Aykut ÖZKUL / Ankara Üniversitesi

Doğala Özdeş Griffithsin

Prof. Dr. Ahmet GÜL / İstanbul Üniversitesi

Rekombinant IL-1Ra

Doç. Dr. Mustafa GÜZEL / İstanbul Medipol Üniversitesi

Yerli İlaç Sentezi ve Üretimi

Prof. Dr. Serdar DURDAĞI / Bahçeşehir Üniversitesi

İlaç Etken Maddeleri

Dr. Mehmet Altay ÜNAL / Ankara Üniversitesi

İlaç Etken Maddeleri

Prof. Dr. Yaşar ÇOLAK / İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Konvalesan Plazma

Prof. Dr. Ercüment OVALI / Acıbadem Üniversitesi

Konvalesan Plazma

Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK / İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi

Sarseptin Antikor

Prof. Dr. Şaban TEKİN / TÜBİTAK MAM GMBE

Rekombinant Nötralizan Antikor