Yaşar Murat Elçin Prof. Dr.
elcinmurat@gmail.com

COVID-19 pnömonisine mezenkimal kök hücreler çare olabilir mi?

Prof. Dr. Murat Elçin tarafından Bilimsel Araştırma Paylaşım Platformu kapsamında gönderilen metin:

Mezenkimal kök hücreler (MKH) hastalıklı doku ortamında sağlıklı ve fonksiyonel hücrelere farklılaşma potansiyellerinin ötesinde “parakrin olarak” immünmodülasyon, antiinflamasyon ve antioksidatif etki gibi olumlu özellikler gösterebilmekte, bu özellikleri ile birçok hastalığın tedavisi için umut vaat etmektedir. COVID-19 hastalığının patogenezinde artmış inflamatuvar yanıt ile birlikte sitokin fırtınası olarak adlandırılan sürecin rol aldığı düşünülmektedir. Aging and Disease dergisinde yayınlanan klinik araştırmanın sonuçlarına göre MKH uygulanan COVID-19 hastalarında uygulamaya bağlı herhangi bir advers etki bildirilmemektedir [1]. Ayrıca, MKH uygulamasının klinik sonlanımlarda iyileşme ile birlikte inflamatuvar hücre sayısı ve sitokin seviyelerinde düzelmeye yol açtığı rapor edilmektedir. Tedavide kullanılan kök hücrelerin gen ifadelenme analizlerine göre, hücrelerin uygulama sonrasında COVID-19 virüsü ile enfekte olmadıkları görülmüştür. Çalışmanın sonuçları COVID-19 hastalarının MKH uygulamaları ile tedavi edilmesi noktasında umut vaat etmekte ise de, hasta sayısındaki azlık, takip süresinin yetersiz olması ve çalışma tasarımındaki eksiklikler çalışmanın önemli kısıtlılıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. COVID-19 hastalığının tedavisinde MKH uygulamalarının etkinliği ve güvenliği noktasında net sonuçlara varabilmek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır [2].

Kaynaklar:

[1] Leng Z, vd. Transplantation of ACE2- Mesenchymal Stem Cells Improves the Outcome of Patients with COVID-19 Pneumonia. [J]. Aging and Disease. 2020, 11 (2): 216-228. DOI: 10.14336/AD.2020.0228 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7069465/>

[2] Selçuk Öztürk, Ayşe Eser Elçin, Yaşar Murat Elçin. Mesenchymal Stem Cells for Coronavirus (COVID-19)-Induced Pneumonia: Revisiting the Paracrine Hypothesis with New Hopes? [J]. Aging and Disease, DOI: 10.14336/AD.2020.0403 <http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2020.0403>

Bu sayfada paylaşılan bilgiler kişilere aittir. Kurumumuzun görüşünü yansıtmaz.