COVID-19 Trainee Scholarship Program (STAR) Interface

COVID-19 Trainee Scholarship Program (STAR) Interface 

TUBITAK launched a recent Trainee Scholarship Program (STAR) to contribute to the fight against COVID-19 Pandemic. The students from graduate/undergraduate level and postdocs who would like to contribute to the fight against COVID-19 Pandemics and work for the projects of rewarding scientists in our country are wellcome for application.

Click here for more information

 

Institution/OrganizationLevel of EducationRequested QualificationsContact Information
Acıbadem Labmed Health Services Inc. Master's with thesis, PhD students Scholars who have graduated from Biology or Molecular Biology and Genetics departments with the following qualifications and the ones who can work in compatible and flexible working hours; and the candidate who has an experimental animal certificate preferred. derya.kancagi@acibademlabcell.com.tr
Ankara University Stem Cell Institute Master's with thesis, PhD students, Post-Doctoral researchers Candidates who are experienced in artificial intelligence applications and databases and can work from home. Candidates working on bioinformatics. mehmetaltayunal@gmail.com
İzmir Biomedicine and Genome Center (iBG) Undergraduate students, Master's with thesis, PhD students, Post-Doctoral researchers Life sciences and medicine within the scope of the projects (virus biology and genetics, genomics, immunology, recombinant DNA techniques and protein production, molecular biological methods, cell culture techniques, bioinformatics analysis, biobanning, etc.) sevgi.bagislar@ibg.edu.tr
TÜBİTAK National Metrology Institute (UME) Undergraduate students, Master's with thesis, PhD students, Post-Doctoral researchers Required qualifications according to the projects carried out within the scope of UME are provided below. Contact information according to the projects carried out within the scope of UME is provided below.
TÜBİTAK MAM Chemical Technology Institute (KTE) Undergraduate students, Master's with thesis, PhD students, Post-Doctoral researchers Chemistry graduates, competent to work in the field of organic synthesis and extraction kte@tubitak.gov.tr / 0262 6773800
TÜBİTAK MAM Genetic Engineering and Biotechnology Institute (GMBE) Undergraduate students, Master's with thesis, PhD students, Post-Doctoral researchers Biology, Molecular Biology, Genetics, Molecular Biology and Genetics, Biotechnology, Virology, Microbiology, Immunology ebru.altinel@tubitak.gov.tr

Bursiyer talep eden kurum/kuruluş: Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü

 

Yürütülen Projenin Adı:
Varolan İlaç Etken Maddelerinin COVID-19’a Karşı Etkinliklerinin In-Siliko, In-Vitro ve In-Vivo Olarak İncelenmesi

 

Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TÜBİTAK

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

 

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

2

 • Doktora öğrencisi

2

 • Doktora sonrası araştırmacı

2

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Yapay zeka uygulamaları ve veritabanları konusunda tecrübeli, evden çalışabilecek adaylar. Biyoinformatik konusunda çalışan adaylar.

 

Projesinin Yürütücüsü: Dr. Mehmet Altay ÜNAL
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Mehmet Altay ÜNAL
mehmetaltayunal@gmail.com

Bursiyer talep eden kurum/kuruluş: İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (iBG)

 

Yürütülen Projenin Adı:
SARS-CoV-2’ye Karşı Rekombinant Protein Temelli Aşı Geliştirilmesi

 

Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TÜBİTAK

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve özellikleri:

 • Lisans öğrencisi

5

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

4

 • Doktora öğrencisi

5

 • Doktora sonrası araştırmacı

6

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Yaşam bilimleri alanında MSc veya PhD programında kayıtlı olmak veya yaşam bilimleri veya tıp alanlarında PhD veya MD derecesine sahip olmak.  Virus biyolojisi ve genetiği, genomik, immünoloji, rekombinant DNA teknikleri ve protein üretimi, moleküler biyolojik yöntemleri, hücre kültürü teknikleri, biyoinformatik analizler, biyobankalama gibi alanlarının en az birinde deneyimli olmak


Projesinin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:
Dr. Sevgi Bağışlar

sevgi.bagislar@ibg.edu.tr

 

Bursiyer talep eden kurum/kuruluş: İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi (iBG)

 

Yürütülen Projenin Adı:
SARS-2-CoV-2’ye Karşı “Hayalet Reseptör-Antikor” Temelli İlaçların Geliştirilmesi

 

Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TÜBİTAK

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve özellikleri:

 • Lisans öğrencisi

5

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

4

 • Doktora öğrencisi

5

 • Doktora sonrası araştırmacı

6

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Yaşam bilimleri alanında MSc veya PhD programında kayıtlı olmak veya yaşam bilimleri veya tıp alanlarında PhD veya MD derecesine sahip olmak.  Virus biyolojisi ve genetiği, genomik, immünoloji, rekombinant DNA teknikleri ve protein üretimi, moleküler biyolojik yöntemleri, hücre kültürü teknikleri, biyoinformatik analizler, biyobankalama gibi alanlarının en az birinde deneyimli olmak

 

Projesinin Yürütücüsü: Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:
Dr. Sevgi Bağışlar

sevgi.bagislar@ibg.edu.tr

 

Bursiyer talep eden kurum/kuruluş: Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

Yürütülen Projenin Adı:
COVID-19 İmmünglobulince Zengin Plazmafraksiyasyonu: Etkinlik ve Güvenlilik Testi


Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TÜBİTAK

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

 

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

2 (veya lisans son sınıf)

 • Doktora öğrencisi

 

 • Doktora sonrası araştırmacı

 

 

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun yüksek lisans veya lisans son sınıf öğrencisi olmak, uyumlu ve esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek bursiyerler aranmaktadır. Ayrıca adayın deney hayvanları sertifikası olması tercih edilmektedir.Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

 

Projesinin Yürütücüsü: Prof. Dr. Ercüment OVALI
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Derya DİLEK KANÇAĞI
derya.kancagi@acibademlabcell.com.tr

 

Bursiyer talep eden kurum/kuruluş: Acıbadem Labmed Sağlık Hizmetleri A.Ş.

 

Yürütülen Projenin Adı: Attenüe COVİD-19 Virüs Bazlı Aşı Üretimi

Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TÜBİTAK

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

 

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

 

 • Doktora öğrencisi

1

 • Doktora sonrası araştırmacı

 

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun doktorasını yapmakta olmak, uyumlu ve esnek çalışma saatlerinde çalışabilecek bursiyer aranmaktadır. Ayrıca adayın deney hayvanları sertifikası olması tercih edilmektedir.

 

Projesinin Yürütücüsü: Prof. Dr. Ercüment OVALI
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Derya DİLEK KANÇAĞI 
derya.kancagi@acibademlabcell.com.tr

Bursiyer talep eden kurum/kuruluş: TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü (GMBE)

 

Yürütülen Projenin Adı:

COVİD-19’a Karşı scFv Tabanlı Rekombinant Nötralizan Antikorlar GeliştirilmesiProjenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TÜBİTAK

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

10

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

5

 • Doktora öğrencisi

15

 • Doktora sonrası araştırmacı

10

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Viroloji, Mikrobiyoloji, İmmünoloji


Projesinin Yürütücüsü: Dr. Aylin ÖZTÜRK
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Ebru Kızılay Altınel
Uzman Araştırmacı 

ebru.altinel@tubitak.gov.tr

Bursiyer talep edilen kurum/kuruluş: TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü (KTE)

 

Yürütülen Projenin Adı:

İlaç Etken Madde Eldesi ve Karakterizasyonları

 

Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği:

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

2

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

2

 • Doktora öğrencisi

1

 • Doktora sonrası araştırmacı

 

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Aday bursiyerler, Kimya bölümünden mezun olmalıdır. Organik sentez alanında çalışabilecek yetkinlikte 1 Y.Lisans öğrencisi, 1 doktora öğrencisi ve ektraksiyon alanında çalışabilecek yetkinlikte 1 Y.Lisans öğrencisine ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Projesinin Yürütücüsü: Dr. Osman OKUR (Enstitü Müdürü)
 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsü
kte@tubitak.gov.tr / 0262 6773800

Bursiyer talep edilen kurum/kuruluş: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

 

Yürütülen Projenin Adı:

COVID-19 Hastalığı için Optik Biyosensör GeliştirilmesiProjenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği:

MARKA (Marmara Kalkınma Ajansı) ve/veya TÜBİTAK UME

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

1

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

1

 • Doktora öğrencisi

 

 • Doktora sonrası araştırmacı

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

 

Lisans: Kocaeli Üniversitesi veya Gebze Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde 3. veya 4. Sınıf öğrencisi

Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi veya Gebze Teknik Üniversitesi’nde Organik/İnorganik Kimya alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Organik ve inorganik sentez konusunda deneyim sahibi olmak.


Projesinin Yürütücüsü: Dr. Erman KARAKUŞ

 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Erman KARAKUŞ

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze KOCAELİ 0262 6795000/6522

erman.karakus@tubitak.gov.tr

 

Bursiyer talep edilen kurum/kuruluş: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

 

Yürütülen Projenin Adı:

COVID-19 Hastalığı için Voltammetrik Sensör & Cihaz Üretimi ProjesiProjenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği:

MARKA (Marmara Kalkınma Ajansı) ve/veya TÜBİTAK UME

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

1

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

2

 • Doktora öğrencisi

 

 • Doktora sonrası araştırmacı

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Lisans: Kocaeli Üniversitesi veya Gebze Teknik Üniversitesi Kimya veya Elektronik Bölümleri 3. veya 4.sınıf öğrencisi

Tezli Yüksek Lisans: Kocaeli Üniversitesi veya Gebze Teknik Üniversitesi’nde Analitik Kimya Anabilim Dalı, Elektrokimya Alanı’nda voltammetrik/biyosensörler konusunda tecrübeli olmak

 

Projesinin Yürütücüsü: Dr. Lokman LİV

 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Lokman LİV

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze KOCAELİ

0262 6795000/6300

lokman.liv@tubitak.gov.tr

 

Bursiyer talep edilen kurum/kuruluş: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

 

Yürütülen Projenin Adı:

Virüs (COVID-19, SARS, MERS vb.) Yayılımını Azaltma ProjesiProjenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği:

Marka (Marmara Kalkınma Ajansı) ve/veya TÜBİTAK UME
 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

3

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

2

 • Doktora öğrencisi

 

 • Doktora sonrası araştırmacı

 

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü veya Fizik Bölümü 3. veya 4. Sınıf öğrencisi

Yüksek Lisans: Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, yüksek frekanslı sistemler hakkında ve Horn Antenler konusunda bilgi sahibi olmak, RF yükselteç tasarım aşamalarında görev alabilecek düzeyde baskı devre tasarım programlarından birini kullanabilen öğrenciler.

 

Projesinin Yürütücüsü:Dr. Baki Karaböce

 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Erkan DANACI, TÜBİTAK UME

TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi 41470 Gebze KOCAELİ

0262 6795000 / 4500

 

Bursiyer talep edilen kurum/kuruluş: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

 

Yürütülen Projenin Adı:

Hastalığının Teşhis ve Tespiti için Termal ve Optik Tabanlı Ölçüm Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi 


Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: 

TUBİTAK-UME, Termodinamik/Sıcaklık Lab.

 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

4

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

2

 • Doktora öğrencisi

1

 • Doktora sonrası araştırmacı

1

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

 

Lisans: Fizik veya Elekronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümi 3. Veya 4. Sınıf öğrencisi

Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası:

 1. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: Yazılım geliştirme, Görüntü inceleme, Python, C ve C++, Matlab, dotNet (VB.net) yazılım dillerinden birisinde yazılım geliştirmek
 1. FIZIK Mühendisliği: Nano-teknoloji, Optik ve lazerler, Modelleme ve benzetim,  konularında deneysel ve teorik çalışma
 1. TIP ve(ya) Medikal Mühendislik, klinik araştırma, temassız ateş ölçerlerin uygulanması, insan vücudundun in-vivo olarak çeşitli ortam ve hastalık teşhislerinde ölçümü ve istatistiği 
 1. ELEKTRONİK, Devre tasarımı, analog+sayısal devrelerin tasarımı ve uygulanması


Projesinin Yürütücüsü: Dr. Hümbet NASIBLİ

 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Dr. Hümbet NASIBLİ:

+9 0262 6795000 +3412

+9 0536 2686129 (tercih edilmektedir, 8:00 – 23:00 arası her gün)

humbet.nasibli@tubitak.gov.tr

 

Bursiyer talep edilen kurum/kuruluş: TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

 

Yürütülen Projenin Adı:

2019-nCoV-2 virüsünün RT-qPCR ile ölçümünde kullanılacak RNA referans malzemelerinin üretilmesi projesi

 

Projenin Hangi Kurum Tarafından Desteklendiği: TUBİTAK UME
 

Talep edilen bursiyer sayısı ve aranan özellikler:

 • Lisans öğrencisi

2

 • Tezli yüksek lisans öğrencisi

 

 • Doktora öğrencisi

1

 • Doktora sonrası araştırmacı

1

Bölüm, Ana Bilim Dalı, Araştırma Alanı vb. kapsamında diğer özellikler:

Lisans: Biyoloji veya Kimya Bölümleri 3. Veya 4. Sınıf öğrencisi

Doktora ve Doktora Sonrası: Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Tıbbi Biyolojik Bilimler veya Kimya bölümlerinden mezun olmalıdır. Genel moleküler biyoloji tekniklerine hakim ve PCR kullanımı ile ilgili tecrübeli olmalıdır.


Projesinin Yürütücüsü: Doç. Dr. Müslüm AKGÖZ

 

Adayın İletişime Geçebileceği İletişim Bilgileri:

Doç. Dr. Müslüm AKGÖZ

+90 262 6795000 iç hat: 6600

+90 532 4048100

muslum.akgoz@tubitak.gov.tr