Mesut TOĞAÇAR Yapay zeka destekli COVID-19 tanı sistemi
mtogacar@firat.edu.tr

Yapay Zeka Destekli COVID-19 Tanı Sistemi

Fırat Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burhan ERGEN ve Öğr. Gör. Mesut TOĞAÇAR ile Samsun Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zafer CÖMERT tarafından yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerini kullanan yeni bir COVID-19 tanı sistemi geliştirildi. Geliştirilen sistem CT X-ray imgelerini giriş olarak alıp, COVID-19 Pozitif vakalarını otomatik olarak başarıyla tespit edebilmektedir.

Bu çalışma, "COVID-19 detection using deep learning models to exploit Social Mimic Optimization and structured chest X-ray images using fuzzy color and stacking approaches" başlığıyla uluslararası bir dergi olan ve SCI kapsamında taranan Computers in Biology and Medicine dergisinde yayımlandı.

 

Makalenin tam metnine aşağıda belirtilen web linklerinden ulaşabilirsiniz:

https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2020.103805

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482520301736