İnhibitör Belirleme ve Klinik Çalışmalar

Aşağıdaki bileşikler örnek olarak verilmiş olup klinik çalışmaları devam etmektedir.

Methylprednisolone
Methylprednisolone

nCoV Faz II, alerjik astım ve romatizmal hastalıklar onaylı

Ritonavir
Ritonavir

Proteaz inhibitörü, anti-HIV onaylı

Emtricitabine
Emtricitabine

Nükleosit ters transkriptaz inhibitörü, anti-HIV onaylı, anti-HBV

Lopinavir
Lopinavir

Proteaz inhibitörü, anti-HIV onaylı